Vilka är vi?

Kyrkan i Enebyberg är en kyrka för alla åldrar med verksamhet både för barn och vuxna. Vi vill vara en öppen mötesplats, som hälsar var och en välkommen att besöka kyrkan och ta del av dess verksamhet och gemenskap.

Kyrkan i Enebyberg är ett samarbete mellan Enebykyrkans församling, som ingår i Equmeniakyrkan och Svenska kyrkan i Danderyd.


Enebykyrkan - vår kyrkolokal

Vår verksamhet, Gudstjänster såväl som andra samlingar, sker i Enebykyrkan som ligger vid Enebytorg. I samma hus finns Träffpunkt Enebyberg och ett av kommunens bibliotek.

Vi har nyss installerad solpaneler på kyrktaket och du erbjuds att köpa din egen solpanel och samtidigt stötta ett solpanelsprojekt i Rwanda. Läs mer här.


Om samarbetet - Kyrkan i Enebyberg

Kyrkan i Enebyberg är en ideell förening med de två moderförsamlingarna som medlemmar (Danderyds församling och Enebykyrkans församling). Moderförsamlingarna har delegerat åt ett representantskap med 30 medlemmar, varav hälften utses av vardera moderförsamlingen, att ansvara för Kyrkan i Enebyberg. Ett samarbetsråd leder det löpande arbetet.¨

Moderförsamlingarna ställer anställda medarbetare och lokaler till förfogande för Kyrkan i Enebyberg. Föreningens ekonomi omfattar den gemensamma verksamheten, som finansieras med gudstjänsternas kollekter och anslag från moderförsamlingarna.

År 2016 ingicks på riksplanet en ekumenisk överenskommelse mellan Equmeniakyrkan och Svenska kyrkan och denna medger lokala överenskommelser om bildandet av en samarbetskyrka. Nedanstående grunddokument och stadgar, antagna 2006 är i linje med denna överenskommelse. (Dessa två dokument finns som pdf att läsa längst ner på denna sida.)