Konfa 2024 - 2025

Lär dig mer om kristen tro tillsammans med andra högstadieelever

I oktober startar konfa 24/25. Under året kommer vi ha två helgläger tillsammans. Vi ses varannan onsdag kl.17-20 och inleder samlingen med att äta soppa.Detta år betalar man endast för helglägren. Pris återkommer vi med. Möjlighet till ekonomiskt stöd för lägren finns.

Ett ekumeniskt samarbete mellan Grindtorpskyrkan i Täby och Enebykyrkan i Danderyd.

Varför konfirmation?

Vår konfirmation skiljer sig lite från konfirmation i Svenska kyrkan, eftersom vår konfirmation inte är kopplad till dopet, ifall konfirmanden inte själv vill. Utan vår konfirmation är en del av att lära känna kristen tro i gemenskap med andra, för att till sist under en konfirmationsgudstjänst ge möjlighet att låta bekräfta den relation som konfirmanden har med Gud.

Konfirmanden får möjlighet att vara del av en speciell gemenskap, ställa frågor, känna, tänka, delta i andakter, sjunga, växa och bepröva både sin spiritualitet och utforska sin existens under vägledning av ett lag av pastorer från olika livsbakgrund med god erfarenhet av att arbeta med ungdomar, tillsammans med kamrater i samma ålder, samt hjälpledare i form av tidigare konfirmander. Konfa är en möjlighet i en särskild ålder att vara med om något både roligt liksom inte minst meningsfullt, i vägen vidare.

Tro är inte en förutsättning för att få vara med, i vilket individuell frihet och människans frihet att välja är något vi värnar om.

En förutsättning för autentisk kristen tro grundar sig i friheten att kunna säga nej.

Liksom givetvis erbjudandet att säga ja till viljan att låta sitt liv förvandlas av tron på evangeliet om Jesus Kristus och Guds rike som befriande realitet, i Treenighet.

Konfirmationen kan också aktualisera den stående möjligheten till att bli del av församling (se exempelvis Enebykyrkan) och/eller involvera sig i kristen ungdomskommunitet/verksamhet/kristet föreningsliv (se exempelvis Equmenia Danderyd-Täby).

Frågor eller kontakt

Välkomna att höra av er med frågor eller anmälan till lars.aberg@equmeniakyrkan.nu, 070-497 71 65