Konfa 2024


Hösten är här och det börjar bli dags att anmäla sig till 2024 års konfirmation, Konfa 2024, som Enebykyrkan har tillsammans med Grindtorpskyrkan, Centrumkyrkan Vallentuna och Åbybergskyrkan vartannat år. Denna gång främst riktat till ungdomar födda 2009–2010.


Vill ni vara med?
Kolla in 👇


Anmälan och information

Anmälan till Konfa 2024 sker genom att skriva till  eller någon annan av ledarna/pastorerna från församlingarna i samarbetet (se bild på denna sida).

Allmän information om konfirmation

Mer information om konfirmation hittar ni här: https://equmeniakyrkan.se/kyrkan/konfirmation-kristendomskola/

Föräldrarkväll 25/10-2023 i Enebykyrkan

Vi kommer att ha en föräldrarkväll onsdag 25/10 2023 18.30–19.30 i Enebykyrkan (Enebytorg 15,  Enebyberg, på nedervåningen). Föräldrarkvällen är varken obligatorisk eller bindande, men rekommenderad vid eventuellt intresse av Konfa 2024.

Kostnad

Kostnaden är enbart 1900 kr. Av detta skall 1000 kr vara betalt senast 31 december. (ifall kostnaden blir ett förhinder, tveka inte att höra av er till pastor Lars Åberg: 0704-97 71 65).

Vem kan konfirmera sig genom oss via Konfa 2024?

Ungdomar födda 2009–2010 (undantag är möjliga ifall det skiljer sig något enstaka år). Varmt välkomna att delta på föräldrarkvällen, vidarebefordra denna information, denna länk, eller kontakta lars.aberg@equmeniakyrkan.nu för anmälan/frågor.

Varför konfirmation?

Vår konfirmation skiljer sig lite från konfirmation i Svenska kyrkan, eftersom vår konfirmation inte är kopplad till dopet, ifall konfirmanden inte själv vill. Utan vår konfirmation är en del av att lära känna kristen tro i gemenskap med andra, för att till sist under en konfirmationsgudstjänst ge möjlighet att låta bekräfta den relation som konfirmanden har med Gud.

Konfirmanden får möjlighet att vara del av en speciell gemenskap, ställa frågor, känna, tänka, delta i andakter, sjunga, växa och bepröva både sin spiritualitet och utforska sin existens under vägledning av ett lag av pastorer från olika livsbakgrund med god erfarenhet av att arbeta med ungdomar, tillsammans med kamrater i samma ålder, samt hjälpledare i form av tidigare konfirmander. Konfa är en möjlighet i en särskild ålder att vara med om något både roligt liksom inte minst meningsfullt, i vägen vidare.

Tro är inte en förutsättning för att få vara med, i vilket individuell frihet och människans frihet att välja är något vi värnar om.

En förutsättning för autentisk kristen tro grundar sig i friheten att kunna säga nej.

Liksom givetvis erbjudandet att säga ja till viljan att låta sitt liv förvandlas av tron på evangeliet om Jesus Kristus och Guds rike som befriande realitet, i Treenighet.

Konfirmationen kan också aktualisera den stående möjligheten till att bli del av församling (se exempelvis Enebykyrkan) och/eller involvera sig i kristen ungdomskommunitet/verksamhet/kristet föreningsliv (se exempelvis Equmenia Danderyd-Täby).

Upplägget i korthet:

  • Uppstartsläger 2–4 januari 2024 i Åbybergskyrkan
  • Undervisning ungefär varannan vecka därefter (VT 24, halva terminen i Centrumkyrkan Vallentuna och halva terminen i Grindtorpskyrkan – exakta datum, platser och schema kommer längre fram), som påbörjas med något ätbart med start kl 17 (och pågår fram till och med cirka kl 20)
  • Konfirmationsläger den 5–9 augusti 2024
  • Konfafest i Enebykyrkan den 18 augusti 2024 med start kl 17
  • Konfirmationsgudstjänst i Enebykyrkan preliminärt den 25 augusti 2024 kl 11 (eller någon av de andra församlingarna, eventuellt med andra datum [konfirmander kommer till kyrkan lite innan, cirka kl 10])


Frågor eller kontakt

Välkomna att höra av er med frågor eller anmälan till , 070-497 71 65