Det är mycket som händer i kyrkan

Kyrkan i Enebyberg är mycket mer än gudstjänster på söndagar. Här på hemsidan kan du läsa om alla de aktiviteter och sammanhang som du har möjlighet att ta del av. Utöver detta erbjuder kyrkan också:

  • dop
  • barnvälsignelse  (i Equmeniakyrkans ordning)
  • vigsel
  • begravning
  • enskilda samtal / parsamtal
  • krissamtal
  • bikt
  • sjukbesök
  • konfirmationsläsning