Givande

Att dela med sig är ett naturligt och viktigt uttryck för kristen tro. Det utgivande livet är den livshållning som Jesus lär oss genom sitt liv. Den största delen av vår verksamhet bedrivs av ideella insatser. Utöver tiden, kärleken och engagemanget gäller det också ekonomin, där vi samlar in medel för verksamheten genom kollekter, månadsgivande via autogiro eller kyrkoskatten.

Utöver att hålla igång vår egen verksamhet så bidrar vi också till många hjälpprojekt runt om i världen. Senaste året kunde vi vidareförmedla, tillsammans med vår second hand butik, drygt 500 000 kr till dessa projekt. Några av projekten är:

  • Utbildning av barn och vuxna i Kongo och Indien
  • Fattigdomsbekämpning i Kongo (Kyrkornas världsråds miljöprogram)
  • Hiv och Aids i Kongo (Kyrkornas världsråds program)
  • Mikrokrediter o självförsörjning i Indien (Missionskyrkans utlandsprojekt)
  • Vattenförsörjning i Indien (Missionskyrkans utlandsprojekt)

Om du vill vara med och ge pengar till dessa verksamheter och verksamheten i Kyrkan i Enebyberg så kan du göra så enligt något av följande sätt:

  • Swish: 123 113 73 22
  • Sätt in på Plusgiro, Kyrkan i Enebyberg: 22 08 60-1
  • Sätt in på Plusgiro Enebykyrkans församling: 66 04 98-7
  • Kollekt på söndagar går till verksamheten i Kyrkan i Enebyberg.