Enebykyrkan

Enebykyrkans församling är en ekumenisk församling ansluten till Equmeniakyrkan (f.d. Svenska Missionskyrkan). Vi är ca 210 medlemmar och finns i Enebyberg, Danderyd.

Vi är en kyrka för alla åldrar med verksamhet både för barn och vuxna. Vi vill vara en öppen församling, som hälsar var och en välkommen att besöka kyrkan och ta del av dess verksamhet och gemenskap.

Enebykyrkans församlings barn- och ungdomsarbetet drivs av föreningen Equmenia (f.d. SMU - Svenska Missionskyrkans Ungdom), mer om dess verksamhet finns under avdelningen Equmenia. Församlingens verksamhet genomförs tillsammans med Danderyds församling i föreningen Kyrkan i Enebyberg, läs mer under avdelningen Kyrkan i Enebyberg. 

Enebykyrkans mål

 • Att nå människor i vår omgivning med evangeliet om Jesus
 • Att vara en öppen kyrka och ta emot människor som söker stillhet och Guds ord
 • Att göra Enebykyrkans arbete känt
 • Att göra Enebykyrkan känd som mötesplats för samlingar, samtal, stillhet och bön

Enebykyrkans verksamhet bygger på

 • Att gudstjänsten är centrum för gemenskap
 • Undervisning i kristen tro
 • Mission och socialt arbete
 • Sång och musik
 • Barn- och ungdomsverksamhet (SMU/Equmenia)
 • Ekumeniskt arbete
 • Studieverksamhet
 • Äldreverksamhet
 • Konfirmationsundervisning


Givande

Den största delen av allt arbete som krävs för att hålla igång all verksamhet sker på frivillig basis av församlingens medlemmar. Men församlingen har dock en hel del kostnader för att hålla verksamhet och lokaler igång. Den största kostnaden är personalkostnader. En stor del av denna kostnad finansieras genom givande. På Gudstjänster går kollekten vanligtvis till verksamheten i Kyrkan i Enebyberg. För att ge pengar direkt till Enebykyrkans församling finns det några olika alternativ.

 1. Engångsgåvor: Sätt enkelt in på Enebykyrkans plusgiro: 66 04 98 - 7
 2. Löftesoffer: Aktivera autogiro och sätt in pengar på plusgiro: 29 31 62 - 4
 3. Anmäl att din kyrkoavgift skall gå till Enebykyrkans församling.

OBS. För dig som sedan tidigare har anmält att kyrkoavgiften skall gå till Enebykyrkan så behöver du nu på nytt godkänna detta pga av det samfund vi tillhör nu är en ny organisation (från SMF till Equmeniakyrkan).