Bli delaktig -Volontär 

Det finns många delar i vår verksamhet och många möjligheter att bli delaktig. Till största delen bedrivs all verksamhet av frivilligt arbete. Det kan vara allt från att ordna med kyrkkaffe, vara scoutledare, jobba i vår second hand butik eller kanske vara med och sjunga i kören. Det finn inga krav på medlemskap eller att man skall tillhöra någom kyrka. Alla är välkomna att vara med i kyrkans verksamhet.

Förutom att vi gör nytta så är det också en härlig gemenskap. Kontakta Lars Åberg 070-4977165  så kan Lars lotsa dig vidare. Du kan även prata med vår personal i serveringen så lotsar dom dig till rätt person.