Gudtjänst

Du är välkommen att fira gudstjänst i Enebykyrkan kl.11.00 på söndagar. Gudstjänsterna firas både enligt Equmeniakyrkans ordning och Svenska kyrkans ordning. Alla oavsett samfundstillhörighet, religion eller annan övertygelse är alltid välkomna. 

Gudstjänsten är alltså som i princip allt övrigt i kyrkan öppen för alla, oavsett om du vill delta regelbundet eller bara göra enstaka besök. Gudstjänsterna har ibland olika karaktär, t. ex. scoutgudstjänst eller gudstjänst för små och stora. Mer detaljerat program för gudstjänsterna finner du i kalendern.