Dagträffar - Livsglädje tillsammans

Vi träffas kl 14.00 en tisdag i månaden. Programmet varierar från gång till gång; det kan vara ett intressant föredrag, bildspel från en innehållsrik resa, m.m. Vi avrundar dessa träffar med andakt och fika. Kontaktperson är Margareta Torkelsson tfn 070-865 99 39.

Detta är ett samarrangemang med studieförbundet Bilda.

Program för våren 2023 -  tisdagar 14.00


19 september 
Elisabet Munro präst i Danderyds församling och blivande kyrkoherde i Fresta pastorat berättar under rubriken min livsresa 

24 oktober
Diakon Susanne Åberg med vänner berättar om biodling som livstil och hobby. Provsmakning och viss försäljning av honungsprodukter

24 november
 LO Johansson kåserar och visar bilder under rubriken
Fåglar - intressanta och övveraskande beteenden och fakta.
12 december
Avslutning med julkonsert med Eva Wedin och vänner.