Dagträffar - Livsglädje tillsammans

Vi träffas kl 14.00 en tisdag i månaden. Programmet varierar från gång till gång; det kan vara ett intressant föredrag, bildspel från en innehållsrik resa, m.m. Vi avrundar dessa träffar med andakt och fika. Kontaktperson är Margareta Torkelsson tfn 070-865 99 39.

Detta är ett samarrangemang med studieförbundet Bilda.

Program för våren 2024 -  tisdagar 14.00


23 januari 
Kvinnligt ledarskap i den tidiga frälsningsarmén
Medverkar: Irma Nilsson

20 februari
Jerusalemfararna från Nås
Medverkar: Eva Cronsioe

19 mars
 
23 april
Musik med Tina Bergholm

21 maj
Tillsammans sjunger vi vårsånger och läser dikter.