Välkommen till ett existentiellt forum för unga vuxna

Alla är välkomna, dvs om man är i gränslandet mellan ung och vuxen. 

(Denna aktivitet är förnärvarande pausad och återkommer eventuellt 2025.)

Konceptet är följande:

1. Vi utgår från livet, kanske att någon vill be eller säga något i inledningen. Vi tar en runda där var och en får berätta om vad som sker i livet tills det berättats klart, de andra deltagare lyssnar. Det som berättas, kan både berättas öppet eller under förtroende för resten av forumet.

2. Vår metod är även att läsa Bibeln tillsammans. Vi börjar med att läsa boken Apostlagärningarna;  ett kapitel per tillfälle, vi kan om vi vill vi turas om att läsa men det är inget krav. Oavsett om man är troende eller inte så är bibeln en intresant text med många intressanta livsöden.  Sedan väljer vi tillsammans ut ett stycke från kapitlet som vi vill fördjupa oss i. Vi stannar då upp i texten en stund, genom att enskilt (närmast meditativt) läsa texten, där var och en om man vill  får reflektera med ord eller meningar om texten. När vi gjort detta en stund, så samtalar vi om vad texten kan säga oss. Vad som berört oss och berör oss i stunden. Det är fritt. Men exempelvis kan det handla om saker som händer i livet eller världen eller andra frågor som bara kommer till oss. Vi öppnar upp för att låta våra erfarenheter av livet och texten berika vårt samtal och i detta vill vi vara ärliga med att vi tror att den som vi kallar Gud kan fördjupa vårt liv. 

3. Vi fortsätter sedan att be, man kan då gå om man vill eller stanna kvar. Vi tror att bönen är en viktig metod för att lyssna inåt i sig själv men också lyssna till Gud. Bön är alltså en meditationsform som är mycket bra för människan och även om man inte är troende så är det väldigt bra att lära sig att rikta sig inåt och att rikta ett tack utåt mot det vi kallar Gud. Vi som jobbar här i kyrkan bekänner oss självklart till den kristna tron och vi lever i den kristna trosbekännelsen, men det finns inga krav på att du som är intresserad skall behöva dela vår tro. Vi har inte heller några behov av att göra dig till kristen. 

Den som behöver gå tidigare kan alltid gå tidigare.

Låt oss så välkomna varandra in i detta existentiella forum.

 

Kontakt: Lars Åberg

lars.aberg@equmeniakyrkan.nu, 070-497 71 65


Dela, leva, dö sker i samverkan med studieförbundet Bilda!

Kalender Equmenia Danderyd-Täby

För övergripande schema vad gäller ungdomsverksamheten i kyrkan/föreningen, se nedan. Du kan sortera "event typ" enligt "barn, ung & ung vuxen"!